Doorgaan naar artikel

Wet Koop op afstand

20 mei 2020

Wanneer de klant een consument (natuurlijk persoon) is, geldt de wet koop op afstand.
Deze houdt kort gezegd in dat de klant gedurende een periode van 14 dagen nadat het Product besteld is, het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen kosteloos te annuleren.

Je dient dit middels ons standaardformulier (zie onderaan) schriftelijk aan ons mee te delen, waarna wij de overeenkomst zullen annuleren.

Wanneer je de overeenkomst wilt annuleren en de Producten zijn nog niet aan je verstuurd, zullen wij het door jou bij de bestelling betaalde bedrag, binnen 1 week na annuleren van de overeenkomst aan je terugbetalen.

Als je gebruik maakt van je recht de overeenkomst te annuleren en de Producten zijn al aan je verstuurd, dan dien je deze Producten aan ons terug te sturen. Zodra alle Producten door ons zijn retour ontvangen én deze Producten geen gebreken of mankementen vertonen, zullen wij het door jou bij de bestelling betaalde bedrag, binnen 1 week na retourontvangst van de Producten aan je terugbetalen. Mochten er Producten ontbreken en/of beschadigd zijn, dan zullen wij dit verrekenen met de borg die je bij je bestelling hebt betaald.

Als je bij je bestelling hebt aangegeven dat je wilt dat de data verbinding binnen de 14 dagen bedenktijd al beschikbaar is en je gebruik maakt van je recht de overeenkomst te annuleren terwijl de Gebruiksperiode al is ingegaan, dan zal het al verstreken deel van de Gebruiksperiode naar rato met je worden verrekend. Voorbeeld: je hebt betaald voor een Gebruiksperiode van 15 dagen en annuleert de overeenkomst op de 4e dag van de Gebruiksperiode. Je krijgt dan 11/15e van de betaalde huur terugbetaald. Overigens moet je dan wel bij het annuleren alle Producten meteen aan ons terugsturen. En ook hier geldt dat als er Producten ontbreken en/of beschadigd zijn, we dit met je borg zullen verrekenen.

_______________________________________________________________

Formulier ontbinding koop op afstand binnen de wettelijke bedenktijd

Gegevens klant

Naam:

Adres:

Postcode & Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

IBAN-nummer: *

* wij gebruiken het IBAN-nummer waarvandaan je de betaling gedaan hebt bij de bestelling, om het bedrag aan je terug te betalen. Mocht je je betaling niet vanaf een bankrekening hebben gedaan maar bv via een creditcard of PayPal, vul dan hier het IBAN-nummer in waarop wij je kunnen terugbetalen.

Gegevens bestelling

Besteldatum:

Datum ontvangst gehuurde Producten:

Ordernummer:

Factuurnummer:

Ontbindingsverklaring klant

Middels deze verklaring deel ik u mee dat ik de koop- / huurovereenkomst betreffende de volgende zaak / zaken ontbind:

Omschrijving product:

Bedrag €

Omschrijving product:

Bedrag €

Datum:

Naam:

Handtekening:

Ruimte voor opmerkingen:

_______________________________________________________________

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier kun je aan ons verzenden (Internet On Demand, Wegenbouw 17, 3991 NG HOUTEN) of scannen en aan ons mailen (contact@internetondemand.nl)

Heb je nog geen account? Registreer je nu

Privacyverklaring

Je privacy is voor Internet On Demand van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website InternetOnDemand.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Afhandelen bestelling of verlenging van bestaande order

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst of een bestaande order verlengt, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens gebruiken om er voor te zorgen dat onze diensten en producten bij je worden afgeleverd. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege de transactie die we met je sluiten.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen m.b.v een contactformulier. Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. We vragen je hiervoor uitsluitend je e-mail adres te verstrekken. Onze e-mails zijn daardoor niet gepersonaliseerd (geen gebruik van voor- of achternaam) en daarmee niet herleidbaar naar jou als persoon. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, aanbiedingen en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze website, het verwerken van je bestelling of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen bijvoorbeeld om je bestelling te kunnen afrekenen en verzenden. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou te kunnen leveren wat je hebt gekocht. Op onze website zijn mogelijk social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren dus jij als gebruiker blijft anoniem.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan je te leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal één jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Verder maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben en uitleg wat we ermee doen
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Internet On demand
Wegenbouw 17
3991 NG Houten
contact@internetondemand.nl
(+31) 085 047 0029